Συνταγματάρχης ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διετέλεσε : 1922