Συνταγματάρχης ΔΑΓΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διοίκησε : 1910