Αντισυνταγματάρχης ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Διοίκησε : 1917