Αντισυνταγματάρχης ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

Διοίκησε : 1914 & 1915-1916