Αντισυνταγματάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διοίκησε : 1916-1917 & 1920