Αντισυνταγματάρχης ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Διοίκησε : 1910