Αντισυνταγματάρχης ΚΛΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διοίκησε : 1917 & 1920-1921