Αντισυνταγματάρχης ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διοίκησε : 1909-1910