01. Υποστράτηγος ΠΡΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διετέλεσε : 1945-1946