Ετήσια Ανανέωση της Πιστοποίησης της ΣΣΕ κατά πρότυπο ISO 50001:2018

Την Πέμπτη 04 Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η επίσημη επίδοση στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων του πιστοποιητικού για την ετήσια ανανέωση της πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας κατά πρότυπο ISO 50001:2018, από την εταιρεία AVRV. Για την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος η Σχολή έχει υποστηριχθεί από το ΓΕΣ/Γ2(ΔΥΠΠΕ), το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕDA). 

PDF iconΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 50001:2018.pdf