Θερινή Στρατιωτική Εκπαίδευση Ευελπίδων

Η Σχολή, κάθε ακαδημαϊκό έτος διεξάγει τη στρατιωτική εκπαίδευση των Ευελπίδων σε τρεις περιόδους. Στο πλαίσιο αυτό, από 24 Ιουνίου 2018 έως 21 Ιουλίου 2018, διεξάγεται η θερινή εκπαίδευση των Ευελπίδων, διάρκειας 4 εβδομάδων, με σκοπό την εξοικείωση των Ευελπίδων στη διαβίωση στην ύπαιθρο, την επαύξηση της σωματικής και ψυχικής αντοχής τους, καθώς και τη βελτίωση των ικανοτήτων τους ως μαχητές και ηγήτορες μικρών κλιμακίων.

Ειδικότερα οι Ι και ΙΙ Τάξεις εκπαιδεύονται στην ατομική τακτική, τεχνικές μαχητή, περίπολα μάχης, τοπογραφία, πορείες, βολές φορητού οπλισμού πεζή και από ΤΟΜΠ, στα πλωτά  και εναέρια μέσα, στην τοπογραφία, στα ασύρματα μέσα επικοινωνίας, σε αμφίβιες ενέργειες, στη διάβαση υδάτινου κωλύματος ενώ διεξάγουν ΤΑΜΣ Ομάδος κατά την ημέρα και τη νύχτα. Επιπλέον, εκπαιδεύονται στον Αγώνα σε Κατοικημένους Τόπους στις εγκαταστάσεις του ΕΠΚΕΑΠ στη Ν. Σάντα Κιλκίς, με τη συνδρομή προσωπικού και υλικού της 71 Α /Μ ΤΑΞΠΖ. Τέλος, η ΙΙ Τάξη εκπαιδεύεται στις εκρηκτικές ύλες και καταστροφές. Η εκπαίδευση της ΙΙΙ Τάξης περιλαμβάνει τα παραπάνω αντικείμενα και επιπλέον τις βολές με όλμους, ναρκοπόλεμο και ΤΑΜΣ Δριας και Λόχου. 

Στην πρώτη εβδομάδα της προαναφερόμενης θερινής εκπαίδευσης συμμετείχαν και δόκιμοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της πολιτιστικής επιμόρφωσης των Ευελπίδων, πραγματοποιείται επίσκεψη στη Βεργίνα και στο Διον.   

Θερινή Στρατιωτική Εκπαίδευση Ευελπίδων