Τελετή Απονομής Πτυχίων Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας

Την 19 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή η τελετή απονομής πτυχίων εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε 17 προπαιδευομένους σπουδαστές (1 από Αρμενία, 2 από Γεωργία, 1 από Μολδαβία, 1 από Μαυροβούνιο, 5 από Β-Ε, 2 από Σενεγάλη, 1 από Νιγηρία, 4 από Ιορδανία) οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το στάδιο της προπαίδευσης. Στη τελετή παραβρέθηκαν Αξκοι, Καθηγητές και πολιτικό προσωπικό της Σχολής καθώς και ο ΑΚΑΜ Αρμενίας στην Αθήνα. Οι προαναφερόμενοι προπαιδευόμενοι θα φοιτήσουν ως πρωτοετείς στη ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ, ΣΑΝ ΚΑΙ ΣΜΥΝ.