ΤΑΜΣ «Ανάπτυξη Ηγετικών Ικανοτήτων των Μαθητών των Παραγωγικών Σχολών στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας»

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Military Erasmus”, διοργανώθηκε στην Κύπρο η ΤΑΜΣ «Ανάπτυξη Ηγετικών Ικανοτήτων των Μαθητών των Παραγωγικών Σχολών στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας», από 26 έως 30 Αυγούστου 2015. Η δραστηριότητα οργανώθηκε από το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνεργασία με τη Στρατιωτική Ακαδημία της Αυστρίας (Theresan Military Academy) και συμμετείχαν Ευέλπιδες από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, τη Σχολή Ικάρων και την Αυστριακή Στρατιωτική Ακαδημία. Η εκπαίδευση στόχευε στην εξάσκηση των συμμετεχόντων στην ανάληψη ηγετικών καθηκόντων κατά την εκτέλεση των ασκήσεων και την εξέτασή τους ως προς την ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών. Πιο συγκεκριμένα, αποσκοπούσε στην ανάπτυξη σε τομείς όπως η οργανωτική ικανότητα, η αποφασιστικότητα, η υλοποίηση επικοινωνιών στο πεδίο της μάχης και η προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε συνθήκες. Το πρόγραμμα της άσκησης περιελάμβανε αντικείμενα όπως βολή τυφεκίου, εκτέλεση τακτικών σεναρίων επίθεσης Διμοιρίας - Λόχου επί χάρτου αλλά και επί του εδάφους, καθώς επίσης και εφαρμογή σχεδίων έρευνας και διάσωσης στην ανοιχτή θάλασσα.