Συμμετοχή Ευελπίδων στο πρόγραμμα «International Military Leadership Academy» στο Βρότσλαβ της Πολωνίας

Στο πλαίσιο της διεθνούς σύμπραξης «International Military Leadership Academy»  της ΣΣΕ με τη Στρατιωτική Ακαδημία της Πολωνίας και της Πορτογαλίας, η Σχολή συμμετέχει με 16 Ευέλπιδες ΙΙΙης τάξης σε εκπαίδευση που διεξάγεται από 14 έως 28 Ιουλ 19 στο Βρότσλαβ της Πολωνίας.

 Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος οι Ευέλπιδες, συμμετέχουν σε πρακτικό και θεωρητικό καθημερινό πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών (blended mobility) το οποίο πραγματεύεται τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 Ηγεσία και Επικοινωνία (Leadership Communication)

Διαχείριση Άγχους (Stress Management Skills)

Χειρισμός Κρίσεων (Conflict Management)

Ηγεσία και Κίνητρο (Leadership and Motivation)

 

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί στρατιωτική εκπαιδευτική  δραστηριότητα  η οποία επαυξάνει το επίπεδο των στρατιωτικών γνώσεων και πρακτικών εμπειριών των Ευελπίδων σε διεθνές επίπεδο και συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους.