ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Ν. 1294/82 (ΜΟΝ. ΥΠΞΚΟΙ ΣΞ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

2018, Μάιος 30 - 1:02μμ

 

                      Οι Εισαγωγικές Εξετάσεις των Υποψηφίων του Ν. 1294/1982 (Μόνιμοι Υπξκοί ΣΞ) θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις της Σχολής όπως στον παρακάτω Πίνακα :

                                                                                     

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

1

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση-Έκθεση) Γενικής Παιδείας

 19 Ιουν 18

Τρίτη

2

Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης

20 Ιουν 18

Τετάρτη

3

Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης

21 Ιουν 18

Πέμπτη

4

Φυσική Θετικής Κατεύθυνσης

22 Ιουν 18

Παρασκευή

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α.    Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων είναι η καθορισθείσα από το ΥΠΠΕΘ διδακτέα και εξεταστέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Ακαδημαϊκού Έτους 2018, για την εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2893/21-8-17.

β.    Ως πέρας προσελεύσεως των υποψηφίων στις αίθουσες καθορίζεται η 08:00 ώρα κάθε ημέρα.

γ.    Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται στις 3 ώρες.