Πιστοποίηση της ΣΣΕ κατά Πρότυπο ISO 50001

Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η επίσημη επίδοση στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων του πιστοποιητικού  για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας κατά πρότυπο ISO 50001:2018 από την εταιρεία AVRV. Για την εφαρμογή του συστήματος η Σχολή υποστηρίχθηκε από το ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-ISO 50001:2018