Πιστοποίηση Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ΕΣΔΠ

Στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2019, διενεργήθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)  εξωτερική αξιολόγηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας (ΕΣΔΠ) της. Την αξιολόγηση υλοποίησε επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία ορίστηκε από την ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ), αποτελούμενη από τους:

- Αναπλ. Καθηγητή Νικόλαο Τσαπατσούλη (Πρόεδρος), του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Λεμεσός.

- Δρ. Φοίβο Ανδρίτσο, ερευνητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Joint Research Center, Ispra, Ιταλία.

- Καθηγητή Λουκά Καλησπέρη, Pennsylvania State University, Pennsylvania, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

- Αναπλ. Καθηγητή Ιωάννη Μιχαηλίδη, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Λεμεσός.

H επιτροπή διαπίστωσε την ύπαρξη και εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών, για τη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της διαχρονικής υλοποίησής της. Παράλληλα επαίνεσε τη Σχολή για το περιβάλλον εργασίας, τις εγκαταστάσεις, καθώς και για την ποιότητα του προσωπικού της (Ευέλπιδες, στρατιωτικό, πολιτικό, ακαδημαϊκό).

Η ΣΣΕ αποτελεί το πρώτο Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ) και ένα από τα πρώτα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) στην Ελλάδα, που αξιολογείται για το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας.

http://www.army.gr/el/ekdiloseis/pistopoiisi-esoterikoy-systimatos-diasfalisis-poiotitas-sse