Παράδοση Παραλαβή Διοικήσεως Σχολής Ευελπίδων.

Την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020, έλαβε χώρα στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), λιτή τελετή παράδοσης-παραλαβής καθηκόντων Στρατηγού-Διοικητή της Σχολής μεταξύ του παραδίδοντος Υποστράτηγου Χούπη Δημήτριου και του παραλαμβάνοντος Υποστράτηγου Γρυμπίρη Θεμιστοκλή. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο μέτρων προστασίας κατά του ιού COVID-19, παρουσία αντιπροσωπείας διδακτικού και στρατιωτικού προσωπικού της Σχολής.