Επίσκεψη Δκτή Τάγματος από το Στρατιωτικό Πανεπιστήμιο της Πολωνίας

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Σχολής με Στρατιωτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, από 12 έως 16 Μαρ 18 επισκέφθηκε τη Σχολή ο Ανχης Bartosz Sylwestrzak, Διοικητής Τάγματος στο Στρατιωτικό Πανεπιστήμιο της Πολωνίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του συνοδευόταν από τον Διοικητή του 1ου Τάγματος Ευελπίδων «Ιωάννης Βελισσαρίου», και είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει τον τρόπο λειτουργίας της Σχολής, το πρόγραμμα και την υλοποίηση της στρατιωτικής εκπαίδευσης, να επισκεφθεί της εγκαταστάσεις(στρατιωτικές, αθλητικές), το μουσείο , καθώς επίσης και χώρους ευρύτερου ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Αττικής.