Επισκέψεις Ευελπίδων σε Σχηματισμούς

Στο πλαίσιο του εορτασμού των Άγιων Ημερών του Πάσχα αντιπροσωπείες Ευελπίδων επισκέφθηκαν κατά τη διάρκεια της εορταστικής τους αδείας, τις έδρες των   Σχηματισμών, στην περιοχή καταγωγής τους, όπου υπέβαλαν ευχές στη Διοίκηση και στο Επιτελείο του κάθε Σχηματισμού. Κατ’ αντιστοιχία οι Ε/Κ Ευέλπιδες επισκέφθηκαν για υποβολή ευχών το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς.