Εκπαίδευση προπαιδευόμενων Ευελπίδων

2018, Φεβρουάριος 27 - 5:49μμ

Μια σημαντική δράση που αποσκοπεί στην εξωστρέφεια της Σχολής είναι η φιλοξενία και η εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας στους προπαιδευόμενους αλλοδαπούς σπουδαστές, οι οποίοι προέρχονται από Ευρωπαϊκά και Αφρικανικά κράτη (σύνολο 9). Η Σχολή στο πλαίσιο τακτικών συναντήσεων με τους αλλοδαπούς προπαιδευόμενους, πραγματοποίησε συγκέντρωση στην αίθουσα του εντευκτηρίου της Σχολής,  με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, επίλυση αποριών, δυσχερειών-προβλημάτων, που αφορούν την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας και τη διαβίωση τους στη Σχολή. Στη διάρκεια της υπόψη συνάντησης, στην οποία παρευρέθηκαν οι Αξιωματικοί και το πολιτικό προσωπικό που είναι επιφορτισμένοι με τα εκπαιδευτικά καθήκοντα, παρατέθηκε καφές και πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο μουσείο και στην έκθεση της Σχολής, που οργανώθηκε στο πλαίσιο εορτασμού των 190 χρόνων από την ίδρυσή της ώστε να γίνουν κοινωνοί της Ιστορίας της. Η Σχολή αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και μεριμνά για την εκπαίδευση των αλλοδαπών προπαιδευόμενων ώστε να αποτελούν τον πρεσβευτή της Ιστορίας και των Παραδόσεων της Σχολής εκτός Ελληνικών συνόρων.