Διεθνής Εκπαιδευτική Δραστηριότητα «Διεθνής Στρατιωτική Ακαδημία Ηγεσίας»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Στρατηγικής Σύμπραξης θέματος, που έχει αναληφθεί από κοινού από τις Στρατιωτικές Ακαδημίες της Ελλάδος, Πολωνίας και Πορτογαλίας πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής στις 7 και 8 Μαΐου 2018, η 3η συνάντηση των αντίστοιχων ομάδων διαχείρισης.

 

Το ανωτέρω πρόγραμμα περιλαμβάνει κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ανάπτυξη εκπαιδευτικού έργου, κινητικότητες σπουδαστών και καθηγητών και καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω χρηματοδότησης των προγραμμάτων Erasmus+. 

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αξιολογήθηκε το έργο που επιτελέστηκε μέχρι στιγμής από τις συμμετέχουσες Ακαδημίες και προγραμματίστηκαν οι μελλοντικές ενέργειες για την βέλτιστη υλοποίηση  του προγράμματος.

 

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε το θετικό κλίμα συνεργασίας και η διεξαγωγή της  συνέβαλε αποφασιστικά στη δημιουργία των καλύτερων συνθήκων και προϋποθέσεων για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έργου.

 

Ταυτόχρονα οι Αξιωματικοί και το διδακτικό προσωπικό των ξένων Ακαδημιών είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις της Σχολής και να  ενημερωθούν για το έργο, την ιστορία και τις δράσεις της.