ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ «190 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ»

 

Η ίδρυση της Σχολής Ευελπίδων τον Ιούλιο του 1828 από τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια αποτέλεσε έναν από τους πιο σημαντικούς σταθμούς της νεώτερης ελληνικής ιστορίας. Εμφορούμενη από τα ιδανικά του Καποδίστρια, η Σχολή αναδείχθηκε σε ακρογωνιαίο λίθο της χώρας και θεμελιώδες κομμάτι του βίου της, συμμετέχοντας και πολλές φορές πρωταγωνιστώντας σε όλους τους αγώνες που έδωσε και δίνει η χώρα.

Το 2018 συμπληρώνονται 190 χρόνια από την ίδρυσή της και η Σχολή έχει οργανώσει πλήθος εορτασμών που σκοπό έχουν την ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας της. Στο πλαίσιο αυτό η Σχολή συνεργάστηκε με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) για τη δημιουργία μιας αναμνηστικής σειράς γραμματοσήμων και άλλων φιλοτελικών προϊόντων όπως:

 

          α.    Έκδοση τεσσάρων (4) γραμματοσήμων με τις εξής παραστάσεις:

                 (1)     Έμβλημα της Σχολής Ευελπίδων

                 (2)     Απονομή του βαθμού του Ανθυπολοχαγού του Πυροβολικού στους πρώτους Ευέλπιδες, από τον Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια (αναπαράσταση)

                 (3)     Υποστολή της Σημαίας στο Διοικητήριο της Σχολής Ευελπίδων στο Πεδίο του Άρεως

                 (4)     Επιλοχίας Εύελπις IVης και το Διοικητήριο της Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη

          β.    Εικονογραφημένοι φάκελοι πρώτης ημέρας κυκλοφορίας

          γ.    Τυποποιημένες σειρές γραμματοσήμων

          δ.    Απλά λευκώματα γραμματοσήμων σειράς

          ε.    Αυτοστήρικτα (plexiglas)