Αλλαγή Δκσεως Συντάγματος Ευελπίδων

Την Δευτέρα στις 12:30 14 Μαϊ 2018, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης-παραλαβής καθηκόντων Διοικητού Συντάγματος Ευελπίδων, στις  εγκαταστάσεις της Σχολής στη Βάρη Αττικής. Μετά την λήξη της παράδοσης , ακολούθησε επιθεώρηση τμημάτων, παρέλαση και μικρή δεξίωση στο χώρο του εντευκτηρίου της Σχολής, στην οποία παρευρέθησαν πλέον αντιπροσωπείας Αξιωματικών Ευελπίδων, συγγενείς και φίλοι του παραδίδοντος Σχη (ΠΖ)  Ηλιόπουλου Αριστείδη και παραλαμβάνοντος Διοικητού Συντάγματος Ευελπίδων Σχη (ΜΧ) Γκρέτσα Νικόλαου. Κατά την διάρκεια της παραπάνω τελετής ο Στρατηγός Διοικητής της Σχολής εξέφρασε τις ευχαριστίες για την προσφορά και το έργο του Σχη (ΠΖ) Ηλιόπουλου Αριστείδη καθώς και την πεποίθηση ότι ο παραλαμβάνων Δκτης Σχης (ΜΧ) Γκρέτσας Νικόλαος θα συνεισφέρει εξίσου στην επιτυχή επίτευξη των στόχων της Σχολής.