Αιμοδοσία στην ΣΣΕ

Την Κυριακή, 12 Απριλίου 2020, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις υγειονομικής υποστήριξης της Σχολής, έκτακτη αιμοδοσία, στο πλαίσιο συνεισφοράς και εθελοντισμού, που προάγει η Σχολή. H διαδικασία διεκπεραιώθηκε από προσωπικό του 401 ΓΣΝΑ, με πιστή τήρηση του πρωτοκόλλου μέτρων προστασίας, απέναντι στον COVIND-19.

Η αιμοδοσία της Κυριακής ήταν η δεύτερη που έλαβε χώρα φέτος, στη Σχολή, με 56 αιμοδότες, ενώ συνολικά 145 άτομα έχουν προσφέρει αίμα. Οι φιάλες που έχουν συλλεχθεί θα αξιοποιηθούν από το 401 ΓΣΝΑ.