Δημοσιεύσεις

Οκτώβριος 08, 2021

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, θα διοργανώσει τη δραστηριότητα “International Spring Semester 2022,” στο πλαίσιο συμμετοχής της στο πρόγραμμα Erasmus+ και στην πρωτοβουλία “European Initiative for the Exchange of Military Young Officers.”

Η δραστηριότητα θα λάβει χώρα στην έδρα της Σχολής στη Βάρη, Αττικής από 21 Φεβ 22 έως 10 Ιουν 22.

Το Διεθνές Εξάμηνο διοργανώνεται στην Σχολή από το 2017. Στο παρελθόν έχουν συμμετάσχει στην εν λόγω δραστηριότητα σπουδαστές στρατιωτικών ακαδημιών από την Αυστρία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πολωνία και την Ρουμανία, σε τμήματα 30...

Σεπτέμβριος 15, 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ>> ΚΑΙ <<ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ>>

Σεπτέμβριος 14, 2021

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΣΕ

 

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν από το ΥΠAIΘ οι Πίνακες με τους Επιλαχόντες της Σχολής. Όλοι οι επιλαχόντες, κατόπιν αιτήσεώς τους (με τη μορφή αίτησης ή υπεύθυνης δήλωσης), έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την σειρά στους πίνακες επιλαχόντων του ΥΠΑΙΘ. Στην αίτηση ή υπεύθυνη δήλωση να αναγράφεται ο κωδικός υποψηφίου καθώς επίσης και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), στο οποίο θα υποβληθεί η απάντηση από τη Σχολή. H αίτηση ή υπεύθυνη δήλωση να υποβάλλεται θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μέσω ηλεκτρονικού...

Σεπτέμβριος 02, 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΣΕ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΑΞΗΣ 2025