Σύνδεσμοι

Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (ΥΠΕΘΑ)
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης (ΓΕΕΘΑ)
Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ)
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)
Στρατολογία

Στρατιωτικές Σχολές:

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)

Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ) 

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.)

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)

Σχολή Ικάρων (ΣΙ)

Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ)

Στρατιωτικά Νοσοκομεία:

401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ)
414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων (ΣΝΕΝ)
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως (ΓΣΝΕ)

Ηλεκτρονικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Ληπτών Υγείας (ηλεκτρονικά ραντεβού):

ΗΚΕΛΥ 401 ΓΣΝΑ

ΗΚΕΛΥ 414 ΣΝΕΝ

ΗΚΕΛΥ ΝΙΜΤΣ

ΗΚΕΛΥ ΝΝΑ

ΗΚΕΛΥ ΝΝΣ

ΗΚΕΛΥ 404 ΓΣΝ

ΗΚΕΛΥ 216 ΚΙΧΝΕ

ΗΚΕΛΥ 219 ΚΙΧΝΕ

Λοιπά:

Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ)
Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.)
Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (Α.Ο.Ο.Α.)
Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ)
Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)
Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού (ΕΚΕΜΣ)