Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Κοινών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης που διοργανώθηκαν από τη ΣΣΕ, τη ΣΝΔ και τη ΣΙ το Μάιο 2015

Στο πλαίσιο συμμετοχής των Ελληνικών ΑΣΕΙ στην πρωτοβουλία "Military Erasmus", διοργανώθηκαν το Μάιο 2015 τα Κοινά Προγράμματα Εκπαίδευσης «Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας»,  «Δίκαιο Ενόπλων Συγκρούσεων» και «Διαχείριση Κρίσεων» από τη ΣΝΔ, τη ΣΣΕ και τη ΣΙ αντίστοιχα. Με πρωτοβουλία του ΓΕΕΘΑ, τα παραπάνω προγράμματα αξιολογήθηκαν από τον Dr. Sylvain Paile, ο οποίος είναι εξωτερικός συνεργάτης του Ευρωπαϊκού  Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon common_modules_gr_2015_-_external_evaluation_report.pdf2.66 MB