Δραστηριότητες

Μάιος 21, 2020

Την Τρίτη, 19 Μαϊου 2020, πραγματοποιήθηκε  η επιστροφή των Ευελπίδων από άδεια 15 ημερών, η οποία χορηγήθηκε κατόπιν εντολής του κ. ΥΕΘΑ. Κατά την άφιξή τους, εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ελέγχου και εξέτασης σε όλους τους Ευέλπιδες, από το προσωπικό υγειονομικής υποστήριξης της Σχολής, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν διαπιστώθηκε κανένα κρούσμα. 

Μάιος 15, 2020

Την Παρασκευή, 15 Μαϊου 2020, ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση Διμοιριτών της Σχολής Ευελπίδων  στις Βολές Μάχης Ταχείας Αντίδρασης (ΒΜΤΑ), διάρκειας δύο εβδομάδων, στους χώρους ασκήσεων της Σχολής. Η εκπαίδευση αποσκοπεί στην πιστοποίηση των γνώσεων του αντικειμένου, ώστε να είναι σε θέση να διδάξουν τα διδαχθέντα αντικείμενα στους Ευέλπιδες. Η εκπαίδευση διεξήχθη από στελέχη του ΚΕΑΠ, τα οποία διατέθηκαν με σκοπό την τήρηση των προτύπων και των κριτηρίων αξιολόγησης. Καθόλη την διάρκεια των ασκήσεων τηρήθηκαν τα μέτρα πρόληψης σύμφωνα με το πρωτόκολλο προστασίας του COVID-19.

...

Απρίλιος 14, 2020

Την Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020, επισκέφτηκε τη Σχολή Ευελπίδων ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού – Διοικητής Δόγματος και Εκπαίδευσης (ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ), Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Κούτρας, στο πλαίσιο ελέγχου  των μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19, καθώς και της επίβλεψης της απρόσκοπτης διεξαγωγής της εκπαίδευσης.

Ο κύριος Επιθεωρητής παρακολούθησε τηλεδιάσκεψη μαθήματος, μέσω της οποίας διεξάγεται εξ αποστάσεως το ακαδημαϊκό εξάμηνο, επισκέφτηκε το Τμήμα Υγειονομικής Υποστήριξης της Σχολής και τα εστιατόρια.

Τέλος, εξακρίβωσε την τήρηση του πρωτοκόλλου προστασίας που λαμβάνει η Σχολή...